Berigtigelse af nyhedsindslag i TV2 Østjylland

Berigtigelse af nyhedsindslag i TV2 Østjylland

Søndag den 18. oktober 2020 bragte TV2 Østjylland et nyhedsindslag om den alvorlige økonomiske situation, dyreinternatet i Tranbjerg befinder sig i. Indslaget indeholdt oplysninger, som ikke var dækkende, og som her bliver forklaret.

Dyreinternatet i Tranbjerg befinder sig i en alvorlig økonomisk situation. The Voice of Pets/Dansk Dyreværn Århus, som driver internatet, meddelte i en pressemeddelelse i september, at internatet stod foran en konkurs. Internatet udfører en række samfundsvigtige opgaver for kommunen, derfor har foreningen bedt Aarhus Kommune om hjælp.

TV2 Østjylland bragte søndag den 18. oktober 2020 et nyhedsindslag om internatets alvorlige økonomiske situation. Desværre fokuserede indslaget udelukkende på regnskaber fra årene 2017-2019 og på kommentarer fra professor i ekstern regnskab Frank Thinggaard. Det gav et øjebliksbillede, som var løsrevet fra et kendskab til foreningens arbejde de sidste 10 år, og de udfordringer, der ligger i et dyreinternat, der er blevet forsømt gennem en lang årrække.

Regnskaberne skal ses i den kontekst, at:

  • Dyreinternatet indtil 2018 havde totalt nedslidte bygninger. En ny bygning, der tilgodeser dyrenes velfærd og medarbejdernes arbejdsmiljø, var derfor vigtig. Bygningen blev indviet i december 2018 og kostede 12,7 mio.kr. De øvrige bygninger kræver stadig løbende reparationer, for eksempel er varmen gået flere gange i løbet af den seneste vinter, men desværre må udskiftning af oliefyret vente til økonomien er bedre. Vaskemaskiner til dyrenes tæpper og rengøringsklude var totalt nedslidte. Heldigvis har en gavmild borger doneret nye maskiner til foreningen.
  • Foreningen siden 2017 modtager færre og færre midler gennem arv, faktisk har vi en nedgang i arv på ca. 4,5 mio. kr. i gennemsnit om året i forhold til årene forud. Arv er indtægter, som svinger fra år til år, og som foreningen derfor ikke kan lægge et budget efter.
  • Det koster omkring 8-10 mio. kr. at drive dyreinternatet i Tranbjerg om året. Dyreinternatet har i perioden 2015-2019 oplevet en stigning på 35 procent flere katte. Med et stigende antal dyr stiger udgifterne til dyrlæge, foder og lønninger til internatsmedarbejderne.
  • Også administrativ IT er meget slidt og er ikke blevet fornyet og opdateret i mange år. Det betyder mange manuelle processer, og dermed lavere effektivitet og øget risiko for fejl. Fornyelse af IT må afvente en bedre økonomi.
  • Foreningen først i forbindelse med etablering af ny hjemmesiden og udvidelse af SoMe aktiviteter kunne forbedre muligheden for at opnå donationer fra private. Den nye hjemmeside fremstår moderne og tidssvarende og appellerer derfor også til potentielle erhvervssponsorer. Desuden får hvert kæledyr en flot profilside, som muliggør hurtig adoption til en ny kærlig familie. Det gavner økonomien.
  • Indtil foråret 2019 varetog internatsmedarbejdere mange kommunikationsopgaver, hvilket de har gjort rigtig godt med de forudsætninger, de havde. I foråret 2019 besluttede bestyrelsen, at med de faldende indtægter fra arv, måtte der tages drastiske skridt til nye måder at skaffe indtægter på. Derfor fik foreningen ny ledelse, som fik til opgave at professionalisere foreningen – også inden for kommunikation og fundraising.
  • Navneforvirring i dyreværnsbranchen har kostet foreningen mange penge. Stor forvirring om navnene i dyreværnsbranchen har betydet, at foreningen gennem årene er gået glip af mange penge. Både i testamenter, hos medier, hos virksomheder, hos politiet har foreningen mange eksempler på den skadelige effekt af navneforvirring. Foreningen Dansk Dyreværn Århus har derfor besluttet at kommunikere som The Voice of Pets, hvor der ingen sammenfald er med andre navne i dyreværnsbranchen. Dels øger foreningen muligheden for, at alt det gode, The Voice of Pets gør for kæledyr i nød, kommer på den rigtige scoretavle, og dels øger foreningen muligheden for, at gavmilde danskere donerer eller testamenterer til den rette forening. The Voice of Pets blev lanceret samtidig med, at foreningen Trinitas blev opløst og medlemmerne blev en del af Dansk Dyreværn Århus.
  • Vi er i en branche, hvor det koster at være. Det koster at hjælpe dyrene. Med udgangspunkt i regnskabet pr.31/12 2017 var foreningens egenkapitalen 36,5 mio. kr. På grund af en ændring i regnskabsprincipperne er grunde og bygninger reguleret ned med 16,7 mio. kr. i regnskabet for 2018. Før var ejendommen opgjort til anskaffelses -og opførelsespris, nu er bygningerne i regnskabet værdiansat i forhold til dagsværdi vurderet af en uafhængig vurderingsmand hvert andet år. Der er altså ikke forsvundet penge, for pengene har aldrig været der.

Egenkapitalen er pr. 31/12-2019 opgjort til 9,6 mio. kr. Det vil sige, at der er i 2018 og 2019, er brugt cirka 10,2 mio. kr. af egenkapitalen.

Dette skyldes, at indtægter fra arv er faldet, og at vi modtager mange flere dyr på internatet. Vores indtægter er derfor mindre samtidig med, at vi har større udgifter. Et stigende antal dyr på danske internater er bekræftet af en nylig undersøgelse om danske dyreinternater, som er forestået af professor Peter Sandøe fra Københavns Universitet.

(Kilde: Shelters Reflect but Cannot Solve Underlying Problems with Relinquished and Stray Animals – A Retrospective Study of Dogs and Cats Entering and Leaving Shelters in Denmark from 2004 to 2017 (pdf))

Vi er her for at hjælpe dyrene, og heldigvis har vi kunnet hjælpe alle de dyr, vi har modtaget ind til nu – flere end nogensinde før. I gennemsnit har vi i 2018 og 2019 brugt 2,3 mio. kr. mere på direkte dyrepasserløn og dyreomkostninger (foder, dyrlæge mm). Og vi har en nedgang på ca. 4,5 mio. kr. i gennemsnit i arv om året i forhold til årene forud. Det betyder en samlet forskel på 13,6 mio. kr. i årene 2018 og 2019.

Du gør en forskel

Hvert år hjælper vi flere hundrede nødstedte kæledyr og forener dem med en kærlig familie. De mange glæder kæledyr giver os, og den mentale styrke kæledyr giver psykisk sårbare, er uvurderlig. Vi er helt afhængige af frivillige bidrag, og vores arbejde er kun muligt, når mennesker som dig hjælper os.

Jeg vil hjælpe

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.