Cookie og persondatapolitik

Cookie og persondatapolitik

Af Campfire Lars - 23. Mar 2020

Cookie- og persondatapolitik

 I det følgende kan du læse hvordan The Voice of Pets håndterer personoplysninger.

The Voice of Pets lægger stor vægt på, at du er tryg ved at samarbejde med os. Derfor behandler vi de oplysninger, som du giver os, og som vi indsamler om dig, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi anvender data om dig for at sende informationer til interesserede samt udsende nyhedsmail og medlemsblade.

Dataansvarlig

The Voice of Pets er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

The Voice of Pets
CVR-nr. 16 04 99 13
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg J
E-mail: info@thevoiceofpets.dk

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at udføre vores opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en aftale eller en anden retlig forpligtelse.

The Voice of Pets behandler forskellige oplysninger til forskellige formål:

Oplysninger i forbindelse med indgåelse af en aftale

I forbindelse med indgåelse af en aftale køb af dyr eller medlemsskab registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til The Voice of Pets. Det omfatter identifikationsoplysninger som navn, adresse og e-mail.

Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere salg af dyr og betjene medlemmer samt for at overholde gældende lovgivning.

Personnummer

I forbindelse med overholdelse af lovpligtig indberetning til SKAT i forbindelse med fradrag for donationer har The Voice of Pets behov for at modtage og videregive dit personnummer til SKAT. Personnummeret anvendes til at foretage en entydig identifikation.  

Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.thevoiceofpets.dk

Oplysninger, om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adressen. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter medlemmernes behov.

Markedsføring

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Cookies

The Voice of Pets anvender cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som The Voice of Pets anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Ved køb via hjemmesiden er cookies nødvendige for at huske dine valg i forbindelse med købet. Disse cookies slettes hos The Voice of Pets efter købet er gennemført.

Udvalgte medarbejdere hos The Voice of Pets har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

Google Analytics

The Voice of Pets anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies). Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger, til Google.

Hvem har adgang til personoplysningerne

The Voice of Pets medarbejdere har adgang til at og bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner, for at The Voice of Pets kan levere sin ydelser.

The Voice of Pets videregiver generelt oplysningerne til følgende databehandlere: virksomhedens IT-leverandører, som er ansvarlige for driften af The Voice of Pets IT-system; Nets A/S, som er ansvarlig for betalinger via hjemmesiden, Google Analytics, jf. pkt. 3.5.  

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er medlem hos The Voice of Pets.

Efter medlemsskabet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes i ca. 5 år efter medlemsskabet er ophørt.

Hvordan opbevares oplysningerne?

The Voice of Pets opbevarer personoplysningerne sikkert og fortroligt. De opbevares krypteret på sikre servere.

The Voice of Pets har vedtaget interne regler, der har til formål at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret adgang og offentliggørelse. De enkelte medarbejdere har alene adgang til de informationer, som er nødvendige for at kunne udføre deres arbejde.

For at undgå, at data går tabt, tager vi løbende backup af vores data, herunder personoplysningerne.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, kan du henvende dig via e-mail på den under pkt. 2 angivne e-mailadresse.
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som medlem hos The Voice of Pets.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen 

Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang hos Datatilsynet.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Kun med din støtte er vores arbejde muligt

Hvert år hjælper vi flere hundrede nødstedte kæledyr og forener dem med en kærlig familie. De mange glæder kæledyr giver os, og den mentale styrke kæledyr giver psykisk sårbare, er uvurderlig. Vi er helt afhængige af frivillige bidrag, og vores arbejde er kun muligt, når mennesker som dig hjælper os.

Jeg vil hjælpe

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.