Det svære farvel

Det svære farvel

Mange kæledyrsejere står på et tidspunkt med den vanskelige beslutning at skulle tage afsked med kæledyret. Det kan være nødvendigt at søge hjælp eller at planlægge hvilke følelsesmæssige udfordringer man selv og familien kan stå overfor.

Hvordan foregriber man den svære begivenhed, det kan være at tage afsked med et kæledyr? Det kan være en nervepirrende oplevelse at tage afsked med kæledyret, som jo i mange tilfælde har været et kært familiemedlem eller en trofast ven. Det kan være vigtigt at få hjælp eller udarbejde nødvendige planer for bedst muligt at forberede sig følelsesmæssigt inden den svære afsked med kæledyret, så man undgår at føle sig alt for tynget af sorg.

Er det et svært farvel?

Kæledyrsejere oplever ofte stor sorg ved afskeden med et kæledyr, og det er vigtigt for omverdenen at forstå, så den sorgramte kan modtage den støtte, der er nødvendig. Det er individuelt, hvordan kæledyrsejere reagerer på tabet, og det afhænger af mange årsager.

Tabet over et mistet kæledyr negligeres og misforstås ofte, da det ikke regnes for et egentligt tab, dog viser forskningen, at tabet af et kæledyr i flere tilfælde kan sammenlignes med tabet af en menneskelig relation. Kæledyrsejeren kan blive forskrækket over graden af ​​sorg, der følger tabet af et kæledyr.

Uanset om man sørger over et dyrs eller et menneskes død, viser forskningen, at sorgprocessen er den samme. Samfundet har imidlertid en tendens til at underkende tabet af et kæledyr ved fejlagtigt at tro, at dyr simpelthen kan udskiftes.

Forværring af sorgen

Mange sørgende kan føle sig tvunget til at opføre sig normalt inden for dage efter deres tab, så omverdenen ikke vil betragte dem som unormale eller overdrevent knyttet til kæledyret. Kæledyrsejere kan derfor være tilbageholdende med at afsløre deres sande følelser, generte over at fortælle andre om deres nære bånd til kæledyret og tøvende med at række ud efter støtte, da de frygter, at andre ikke forstår intensiteten af ​​deres sorg.

Særligt mennesker, der ikke selv har oplevet det tætte venskab med et kæledyr, kan have svært ved at leve sig ind i kæledyrsejernes følelser forbundet med tabet. Alle disse faktorer kan forværre sorgprocessen.

På grund af forskellene i levetid mellem mennesker og kæledyr kan kæledyrsejere blive udsat for adskillige tab af dyr gennem livet. Da dyretab har en høj forekomst, og mange mennesker kan blive påvirket af dette.

Dødshjælp en svær beslutning

Selvom processen med at sørge over et dyr ligner processen med at sørge over en person, er der nogle punkter, hvor disse tab adskiller sig, da man ikke kan tage beslutning om, hvornår man skal tage afsked med en pårørende, men at man ofte træffer beslutningen om, hvornår man tager afsked med sit kæledyr.

En af de mest bemærkelsesværdige forskelle er, at kæledyrsdød kan involvere en beslutning om dødshjælp. Selvom naturlig død er det, som de fleste ejere ønsker for deres kæledyr, når det lider, kan dødshjælp blive en nødvendig overvejelse.

Livskvalitet versus længsel

Beslutningen er smertefuld og kræver, at man vejer længslen efter mere tid med dyret mod bekymring over dets livskvalitet. Her vil man ofte være tilbøjelig til gerne at holde kæledyret i live i håbet om bedring eller et mirakel.

Ofte skal man kæmpe med denne beslutning, hvor fornuften skal sejre over følelserne, samtidig med, at man håndterer den følelsesmæssige og fysiske belastning af at pleje det skrantende kæledyr.

Ejere kan opleve skyld i forbindelse med beslutningen om dødshjælp, særligt dem, der vælger dødshjælp, fordi de ikke har råd til dyr medicinsk behandling. Det er vigtigt at overveje alle disse omstændigheder, når man hjælper en person under sorgprocessen.

Hvordan forbereder man sig på det svære farvel?

Ofte kan afskeden med kæledyret planlægges, hvis der ydes dødshjælp. Det er vigtigt at forberede familien på den forestående afsked med kæledyret og fortælle hele familien, hvad der skal ske og lade dem sige farvel til kæledyret.

Det kan være en god idé at tænke lidt af det praktiske ind i afskeden:

  • Hvor skal afskeden foregå?
  • Er det hos dyrlægen eller kan dyrlægen komme hjem til én?
  • Skal kæledyret blive hos dyrlægen til kremering eller skal kæledyret med hjem og begraves i haven?
  • Skal der være en lille ceremonien og hvem skal deltage?

Tiden efter…

Det kan være relevant at planlægge et par fridage efter afskeden med kæledyret, så man har tid til at mindes og sørge efter afskeden. Hvis man har en forstående chef så tal med vedkommende og sine kollegaer om det store tab, man kommer ud for. Måske er det muligt at holde lidt ferie eller sygemelder sig en tid efter afskeden.

Det kan være gavnligt at alliere sig med en god ven, én fra hundeklubben eller et familiemedlem, der forstår den store sorg, det kan være at tage afsked med et kæledyr og den smerte og sorg, man kan komme til at gennemgå. Det er støttende med empati og følsomhed.

Hvis man er alene, så sørg for at der kommer nogen forbi og hjælper med de praktiske ting, som for eksempel det få lidt at spise og at få handlet ind.

Nogle mennesker synes, det er nyttigt at afholde en særlig afsked for det afdøde dyr, eksempelvis etablere en gravplads, hvor man kan mindes kæledyret og give udtryk for den store kærlighed til dyret.

Eller man kan foretage en velgørende donation til ligestillede, udarbejde en liste over værdsatte minder eller et brev til kæledyret. Omstændighederne omkring hvert kæledyrs død er unikke, og sørgende kan manifestere deres sorg på forskellige måder.

Vigtige overvejelser ved afsked med dit kæledyr

  • Hvordan tager man den svære beslutning?
  • Hvad er etisk forsvarligt?
  • Hvem skal man rådføre sig med?
  • Hvornår er det forsvarligt at tage beslutningen?

Har du eller en af dine nært stående brug for støtte i forbindelse med afsked med et kæledyr, hjælper vi gerne.

Vi hjælper dig gennem sorgen

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.