Om os

Af Anne - 18. Dec 2020

Hvem er vi?

The Voice of Pets er en sammenlægning af Dansk Dyreværn Århus og Trinitas. Vi findes lokalt på vores dyreinternat i udkanten af Aarhus samt nationalt via vores landsdækkende net af trænere til psykiatrisk servicehund. Foreningen Dansk Dyreværn Århus består som forening, men kommunikerer som The Voice of Pets.

Læs mere om os:

 

Hvad brænder vi for?

Vi arbejder for, at kæledyr i Danmark bliver hørt – og har det godt med deres mennesker. Det har vi gjort siden 1948, drevet af et stort bankende hjerte.

At være kæledyrenes stemme er at tale deres sag. Det gør vi for katten Freja, når hun sidder og mjaver i en transportkasse ved vores dør, og det gør vi for hunden Buller, når han hjælper sit menneske med at komme op om morgenen og købe ind til dagen, de deler med hinanden.

Og det er at træde til, når vores politikere ikke kan finde ud af, hvad de præcist skal mene og beslutte på området.

Vi er der. Med åbenhed. Med omsorg og med en viden som ingen andre. Vi sikrer, at alle bliver klar over, hvor vigtigt det er, at vi som mennesker lytter efter. For gør vi det, mærker vi det usynlige bånd mellem kæledyr og deres mennesker. Båndet er flere tusinde år gammelt og har lige så længe været fuld af værdi, for både kæledyr og mennesker – vi kalder det kæledyrseffekten.

Vi er dem, der går foran. Med hvad der er godt for hunde, katte og kaniner, og med hvad der rører sig i de mennesker, der lever sammen med dem. Vi tager forskere ind. Vi danner os nye erfaringer, ser nye muligheder og udvikler nye oplevelser i hele landet. Vi ser det som et spørgsmål om at give viden og skabe inspiration. Alt sammen for at øge kæledyrs værdi og sikre dem et bedre liv sammen med deres mennesker. Og for at give sårbare mennesker en værdifuld hverdag sammen med deres kæledyr. Fordi intet kan være vigtigere.

 

Vi tror på, at kæledyrseffekten ikke bare er nøglen til at skabe større forståelse og ansvar for kæledyr – men også er nøglen til at synliggøre den smittende glæde, mennesker og kæledyr kan have af hinanden.

Opgaverne er ikke altid nemme. Det hører med. Og det at omfanget af vores arbejde er afhængigt af andre, kan også være en udfordring. Men så er der heldigvis forskellen. Den forskel, vi ser, vi gør. Og mere end noget andet: At man kan mærke den. I den måde en kat pludselig spinder på. I den måde en hund kan begynde at logre med halen. I den måde en hel familie kan lyse op over det.

Det er det, som driver os. Det er det, der gør det hele værd: At være kæledyrenes stemme i Danmark.

 

Vi er medlem af DOSO
DOSO – Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation – er en sammenslutning af knap 20 dyreværnsorganisationer, som arbejder for at højne dyrevelfærden i Danmark. Vi har fælles kampagner og lobbyisme, hvor det giver mening i forhold til hver forenings formål. På den måde får vi en fælles stemme og større gennemslagskraft, når foreningerne samlet repræsenterer så mange medlemmer. DOSO er partipolitisk uafhængig, men vi arbejder sammen med de politiske partier, som ved at forbedre lovgivningen kan give bedre forhold for dyr i Danmark.

 

Vores historie i glimt fra det skelsættende år 1948

Siden Dansk Dyreværn Århus blev etableret i 1948 har foreningen hjulpet flere tusinde kæledyr, produktionsdyr og vilde fugle. Det siger sig selv, at mange ildsjæle har gjort et kæmpe arbejde for dyrenes sag gennem årene, og flere er blevet hædret i Danmark for deres indsats. I mange år udførte foreningen sit vigtige arbejde ved hjælp af frivillige hænder, og efterhånden som arbejdet greb om sig, er arbejdet blev lønnet med supplerende kræfter fra frivillige.

Nedenstående historiske glimt fremhæver det vigtige arbejde med kæledyr gennem tiden.

1948

Dansk Dyreværn Århus bliver etableret under navnet ’Dyrenes Dags Lokalkomité for Århus’. Foreningen indsamler til og administrerer en dyreambulance, der kører rundt i Aarhus og opland. Dyrene foreningen henter bor hjemme hos de involverede personer privat indtil de får nye hjem.

1964

I løbet af et år skaffede foreningen nye hjem til 154 hunde og købte bygningerne i Tingskoven.

 

1966

Foreningen finder nye hjem til omkring 400 hunde og et stort antal katte.

 

1970

Foreningen indhenter tilbud på at bygge et nyt dyreinternat. Dansk Dyreværn Århus holder rejsegilde i sommeren samme år.

Dansk Dyreværn Århus’ formand, Flemming Wenneberg (tv.) og bestyrerparret til det nye dyreinternat Inger og Ejler Just. Pigen hedder Anette og hunden Bamse. Det nye internats bygninger ses i baggrunden, og vil få bokse til 30 hunde og 10 katte. Foto: Jørn Timm (1924-1996), billede brugt i artikel, Aarhus Stiftstidende, 25/06/1970.

1971

Foreningen beslutter at alle dyr bliver tilset af en dyrlæge inden udlevering fra dyreinternatet.

 

1972

Mange henvender sig vedrørende p-piller til herreløse katte, og en registrering af kattene og deres foderværter blev iværksat.

 

1973

Det første nummer af magasinet ’Vore Dyr’ udkommer.

 

1974 

478 dyr fik nye hjem og p-piller blev uddelt til 482 hjemløse katte. Foreningens medlemstal var nu på 1.370 og det næste år blev der indsamlet 43.500 kr.

 

1977 

Sammen med Husdyrenes Vel på Fyn indsamlede foreningen 51.000 underskrifter til nye dyreværnslove. Underskrifter blev overleveret til justitsministeren.

 

1982

’Dyrenes Hus’ blev indviet. Huset, som skulle bruges til andre dyr end hunde og katte, var 50m2 og af træ.

Foto: Vore Dyr

1983

Kunstneren og dyrevennen Henry Heerup tegner foreningens logo med svanen.

1984

’Dyrenes butik’ på internatet åbner. Butikken sælger dyreartikler til medlemmerne for en særpris. Åbningstiden var begrænset og hjælpen bestod udelukkende frivillige.

1985

Dyreinternatet finder nye hjem til 375 hunde og 184 katte. Der blev indfanget og aflivet 1.190 hjemløse katte, og udleveret p-piller til 741 hunkatte fordelt på 272 foderværter.

 

1986

I forbindelse med dyreinternatet havde der i flere år været et informationskontor drevet af frivillige, ligesom butikken var drevet af frivillige. Arbejdet var blevet så omfattende, at foreningen ansatte lønnet arbejdskraft.

Samarbejdet med Aarhus Kommune vedrørende problemet med hjemløse katte blev fortsat forbedret og foreningen fik tilsagn om en dyregravplads i Aarhus Kommune.

Foto: Vore Dyr

 

1987

Medlemskontingentet blev forhøjet fra 50 til 60 kr. om året.

 

1988

Økonomien var, trods stadigt stigende udgifter god, hvilket må tilskrives tilskud fra forskellige fonde og legater, arv og gaver samt et tilskud fra Aarhus Kommune til arbejdet for de hjemløse katte i Aarhus og omegn.

Rådmand Bjarne Ørum indvier det nye kattehjem på dyreinternatet i Tingskoven. Huset er enestående af sin art med lys, luft og udendørs løbegårde.

 

1989

Dyregravpladsen i Høskoven i Viby bliver indviet. Rådmand Bjarne Ørum overdragede administrationen og den daglige drift til Dansk Dyreværn Århus.

Nye hjem blev fundet til 601 hunde og 377 katte.

Foto: Vore Dyr

1991

Foreningen flytter informationskontoret og Dyrenes Butik til nye og større lokaler i M.P. Bruunsgade 47.

Foto: Vore Dyr

1992

Alle katte bliver udleveret fra dyreinternatet neutraliseret, øremærket og vaccineret for kattesyge og klamydia.

1997

Medlemstallet er vokset til 4.000.

 

1998

Foreningen får sin egen hjemmeside. En e-mailadresse ville senere blive oprettet.

2000

Antallet af indfangede vildkatte falder med 15 procent. Et tegn på at de mange års indsats sammen med Aarhus Kommune nu begynder at bære frugt.

 

2001

Dyrenes Hus bliver renoveret, og Dyrenes Butik i Bruunsgade holder 10 års jubilæum. Foreningen deltager i TV-serien, Dyreinternatet, på DR1.

Dansk Dyreværn Århus begynder at registrere alle formidlingskatte i Kattens Værns fællesregister.

Hjælpetjenesten havde 146 sager, hvoraf 12 krævede politiets involvering.

 

2002

31 frivillige besøgere tilser de adopterede kæledyr i deres nye hjem.

Foreningen samler 140 mennesker til et foredrag om katteadfærd.

Sammen med andre dyreværnsforeninger indsamler foreningen 200.000 underskrifter mod import af skind og pels fra hunde og katte i Asien, og samler også 20.328 underskrifter til oprettelse af et dyreværnspoliti. Underskrifterne blev afleveret til justitsminister Lene Espersen.

 

2003

En ny lagerbygning opføres og får navnet ’Loppehuset’.

Dyreinternatet modtog i alt 1298 dyr, hvoraf 407 var hunde og 756 var katte.

Foreningen indfangede 776 hjemløse katte.

Medlemstallet er 3.509.

På dyregravpladsen i Aarhus var der 46 begravelser.

 

2004

Dyreinternatet holder 40 års jubilæum i Tingskoven.

 

2007

Dyrenes Butik lukker, da den ikke længere genererer et overskud.

 

2008

Dansk Dyreværn Århus fejrer 60 års jubilæum. Kattene får et nyt hus på 125m2 

 

2009

Dyreinternatets nye hundeafdeling står færdig. Politiker Dan Jørgensen klippede snoren.

 

2010

Efter flere års debat om forbud mod sex med dyr, sodomi, går danske dyreværnsorganisationer sammen for at indsamle underskrifter, der bakker om lovgivning mod dyresex.

 

2011

Foreningen modtager færre midler fra kommunen til indfangning af vildtlevende katte, færre fra legater og fonde, færre fra dyrevelfærdspuljen. Indtægterne er generelt lavere end de har været i mange år.

 

2012

HKH Prins Henrik besøger dyreinternatet i Tingskoven.

2015

Efter mange års kamp vedtager Folketinget et forbud mod dyresex.

Dansk Dyreværn Århus køber 20.000 m3 jord langs internatets grundareal, som nu er indhegnet til hundepark.

Foreningen har knap 3.000 medlemmer.

 

2016

Den folkekære dyreven Poul Thomsen, kendt fra TV-programmet ”Dus med Dyrene” bliver foreningens protektor.

 

2018

Foreningen fejrer 70 års fødselsdag med indvielsen af et nyt hus til katte, kaniner og andre smådyr. Tilstede er borgmester Jakob Bundgaard, der klipper snoren.

Samtidigt giver foreningens protektor Poul Thomsen, kendt fra TV-programmet ’Dus med dyrene’, stafetten videre til frisør og stylist Dennis Knudsen.

 

2019

En hundepark på 20.000 m3 bliver indviet. Hundeparken, som blandt andet giver internatets hunde mulighed for nosework og sanse-aktivitet, er blevet mulig i forbindelse med modtagelse af en større arv.

Dyreinternatet modtager et historisk stort antal katte. 86 procent flere end året før.

DDÅ tilbyder en række nye ydelser: hundemassage, ernæringsrådgivning, foderanalyse, hvalpetjek.

 

2020

I forbindelse med at foreningen Trinitas nedlægges – den har eksisteret i fem år og trænet omkring 140 psykiatriske servicehunde til psykisk sårbare mennesker med diagnoser som angst, depression, PTSD – og aktiviteterne indgår i foreningens arbejde, lancerer foreningen ’The Voice of Pets’. Dansk Dyreværn Århus består som forening, men al kommunikation foregår som The Voice of Pets. Det sker for at undgå den store navneforvirring, der er i dyreværnsbranchen.

Samtidig lancerer foreningen en ny strategi, der har fokus på værdien af kæledyr og alt det positive kæledyr gør for os mennesker. Målet er at øge værdien af kæledyr i danskernes bevidsthed og på den måde mindske omfanget af misrøgt.

Formand for Dansk Dyreværn Århus, Kalle Fisker, og formand for Trinitas, Trine Bargmann. Foto: The Voice of Pets.

 

Kun med din støtte er vores arbejde muligt

Hvert år hjælper vi flere hundrede nødstedte kæledyr og forener dem med en kærlig familie. De mange glæder kæledyr giver os, og den mentale styrke kæledyr giver psykisk sårbare, er uvurderlig. Vi er helt afhængige af frivillige bidrag, og vores arbejde er kun muligt, når mennesker som dig hjælper os.

Jeg vil hjælpe

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedst tænkelige oplevelse på vores hjemmeside. Ved at klikke videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.